Deze zaken lopen nog

Eurogrit

De FNV stelt het bedrijf Eurogrit aansprakelijk voor de levering van straalgrit, dat door asbest is vervuild. In oktober 2017 leverde Eurogrit aan 140 bedrijven, waardoor er duizenden werknemers in aanraking zijn gekomen met het vervuilde staalgrit. De impact van de blootstelling is nog niet bekend en dus zullen duizenden werknemers jarenlang in onzekerheid zitten omdat ze wellicht ernstig ziek kunnen worden.

https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/gevaarlijke-stoffen/asbest-bij-eurogrit-dit-kun-je-doen/ 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/02/eurogrit-aansprakelijk-gesteld-voor-asbestgrit-101258394 

https://www.ad.nl/rotterdam/rechtbank-eurogrit-is-aansprakelijk-voor-asbestgrit~a3fa2abf/ 

DEFENSIE en zijn invalide veteranen.

Defensie heeft een zorgplicht voor veteranen. Gewezen militairen hebben in geval van ‘invaliditeit met dienstverband’ recht op volledige schadevergoeding van Defensie.  Deze zorgplicht houdt ook in een vlotte afwikkeling van een verzoek om volledige schadevergoeding voor deze militairen. Helaas wil dit vaak niet al te goed vlotten. Het is regelmatig maanden wachten op een enkele inhoudelijke reactie van de juridische afdeling van Defensie. Dit nog los van de inhoudelijke discussie die vervolgens ontstaat. Dit is uitermate frustrerend. Hier dreigen veteranen de dupe van te worden.
Wout van Veen Advocaten verleent rechtsbijstand in een aantal zaken van veteranen die een beroep doen op deze regeling

(Collectieve) actie tegen beroepsziekten

Vakbond FNV heeft tezamen met de werknemers van Smit Draad te Nijmegen aangifte gedaan van misstanden bij de arbeidsomstandigheden bij het Openbaar Ministerie en de werkgever aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade vooral ter voorkoming van verdere gezondheidsschade.

Daarnaast hebben een aantal werknemers een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle tegen de artsen van de Arbodienst.

Meer informatie over deze lopende zaak is te vinden via onderstaande link:

http://www.gelderlander.nl/extra/dossiers/smit-draad

Collectieve actie tegen DuPont door Lycra-medewerksters.

UPDATE 21 maart 2018

Bureau Beroepsziekten van de FNV heeft namens de (ex)werkneemsters een voorstel bij DuPont ingediend om de zaken buitengerechtelijk te regelen. Antwoord van DuPont is binnenkort te verwachten. 

_____________________________________________________________________________

Veel mannen en vrouwen hebben voortplantingsproblemen gekregen door het werken op de Lycra fabriek van DuPont. Er is tientallen jaren onveilig gewerkt met de giftige stof DMAc, die bij de productie van het garen (lycra) als oplosmiddel werd gebruikt. In samenwerking met Bureau Beroepsziekte FNV verlenen wij rechtsbijstand aan deze werkneemsters.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/in-het-nieuws-schadevergoeding-oud-medewerkers-dupont/

Zieke werknemers eisen geld van Nijmeegs bedrijf Smitweld

UPDATE 8/1/18

Nu, bijna 2 jaar later, is er veel verandert bij het Nijmeegse bedrijf Smitweld. In samenwerking met de FNV is er onderzoek verricht naar arbeidsomstandigheden en is er voor 130 medewerkers een plan van aanpak opgesteld. Een open samenwerking tussen bedrijf en vakbond.

Voor meer informatie, zie onderstaande link.

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/twee-jaar-nadat-personeel-de-noodklok-luidde-is-smitweld-een-stuk-schoner~a618ca1c/?platform=hootsuite

________________________________________________________________________________

 

21/1/16

Zieke werknemers eisen financiele genoegdoening van het Nijmeegse bedrijf Lincoln Smitweld.

Voor meer informatie zie onderstaande link.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/zieke-werknemers-eisen-geld-van-nijmeegs-bedrijf-smitweld-1.5645016