Het team van Wout van Veen Advocaten

Bij een geschil wilt u er niet alleen voor staan. Het team van Wout van Veen Advocaten uit Utrecht staat u bij. Lees meer over onze advocaten en de verschillende specialismen.

 

 

 

 

Bij een geschil wilt u er niet alleen voor staan. Het team van Wout van Veen Advocaten uit Utrecht staat u bij. Lees meer over onze advocaten en de verschillende specialismen.

advocaat letselschade Utrecht

Mr. D. van Doorn

Specialismen:
letselschade, arbeidsongevallen & beroepsziekten

Daphne van Doorn: 
"Na mijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht ben ik in 2010 als letselschade jurist gaan werken bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Ik heb daar veel ervaring opgedaan op de vele verschillende gebieden die de letselschadepraktijk met zich meebrengt. Vanaf eind 2012 heb ik mij bij Bureau Beroepsziekten FNV kunnen specialiseren in het verhalen van een schadevergoeding voor slachtoffers van een beroepsziekte. Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Wout van Veen Advocaten. Letselschadeprocedures, en in het bijzonder beroepsziekteprocedures, kunnen lang en ingewikkeld zijn. Het is mijn taak cliënten in die procedures bij te staan, de verschillende stappen in het proces voor hen inzichtelijk en begrijpelijk te maken en hun schade op de daarvoor aansprakelijke partij te verhalen."

* Van Doorn is in dienst van de FNV en als advocaat aan ons team toegevoegd. Zij behandelt zaken afkomstig van de FNV, met name' beroepsziektezaken’ die door ons kantoor in opdracht van FNV Bureau Beroepsziekten worden behandeld.

advocaat voor pensioenrecht utrecht

Mr. G.J. Knotter

Specialismen:
Letselschade, arbeidsongevallen & beroepsziekten, pensioenrecht, (collectief) arbeidsrecht

Govert Jan Knotter: "Ik ben vanaf 1997 advocaat, waarvan vanaf 2004 bij Wout van Veen Advocaten. Ik heb honderden procedures gevoerd, vaak ook in hoger beroep: in het arbeids- en pensioenrecht en het letselschaderecht. Vanaf 2004 heb ik mij gespecialiseerd in aansprakelijkheidszaken voor slachtoffers van beroepsziekten en daarnaast in het pensioenrecht. Daarin heb ik in 2009 een postdoctorale titel behaald aan de VU: Certified Pension Lawyer (CPL). In het pensioenrecht komen de verschillende vertakkingen van het recht bij elkaar; dat maakt het erg boeiend.

Ik streef ernaar mijn zaken snel en efficiënt te doen, en vooral in ‘teamverband’ met de cliënt."

advocaat bij letselschade Utrecht

Mr. M.H.M. Verbeemen

Specialismen:
Letselschade, arbeidsongevallen en beroepsziekten

Monique Verbeemen: ‘Jaren heb ik als schaderegelaar gewerkt bij de FNV en als jurist bij Wout van Veen Advocaten. In februari 2015 ben ik beëdigd als advocaat. Ook als advocaat houd ik mij hoofdzakelijk bezig met letselschade.
Cliënten die door bedrijfsongevallen, verkeersongevallen of beroepsziekten getroffen worden, kunnen de financiële schade vaak verhalen bij de partij die zorgvuldiger had moeten zijn. Mijn taak is om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen. Daarna is het mogelijk via onderhandelingen, meestal met de verzekeraar, tot een oplossing in de vorm van schadevergoeding te komen. En … als er in de onderhandelingen geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, wend ik mij voor de cliënt tot de rechter.’

Mr. M.H.M. Verbeemen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Letselschadrecht (civielrechtelijke zaken)

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

 

 

advocaat bij arbeidsrecht utrecht

Mr. W.A. van Veen

Specialismen
Beroepsziekten, letselschade, arbeidsrecht

Wout van Veen: "Na ruim veertig jaar praktijk op velerlei –hoofzakelijk civiele- rechtsterreinen en in diverse functies bestaat mijn kleine praktijk nu nog uit scholing geven, advisering en begeleiding en zo af en toe procederen."

Cursussen: verzorgt cursussen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid: arbeidsongevallen, beroepsziekten, goed werkgeverschap en specifieke rechtsposities (7:658 lid 4 BW). Deze cursussen kunnen ook 'in company' gegeven worden.