Arbeidsongeval

Werkgever is aansprakelijk voor letselschade van dierenarts tijdens zijn werk

Dierenarts – in dienstbetrekking - loopt letsel op door een ongeval met een dier (koe) tijdens uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij verrichtte een noodzakelijke medische handeling bij een koe die kort daarvoor van een kalf was bevallen. Die schrok daar zo van dat zij met haar kop een klap gaf tegen het been van de dierenarts, waardoor letsel ontstond. Hij spreekt zijn werkgever aan op grond van schending van diens zorgverplichting. Het Gerechtshof oordeelt dat letsel voorkomen had kunnen worden als de werkgever een touw ter beschikking had gesteld om aan de achterpoten te kunnen vastbinden. Het hof geeft de dierenarts dus gelijk: er is sprake van schending van de zorgplicht. Zie verder het bijgaande arrest

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:4429