Juridisch advies na een bedrijfsongeval

Volgens het CBS gebeuren er in Nederland per jaar 84.000 arbeidsongevallen waarbij eerste hulp wordt verleend. Er overlijden ongeveer 70 werknemers aan arbeidsongevallen en ongeveer 3000 mensen aan werkgerelateerde ziektes. Veel mensen hebben langdurig of blijvend letsel.

Volgens het CBS gebeuren er in Nederland per jaar 84.000 arbeidsongevallen waarbij eerste hulp wordt verleend.
Er overlijden ongeveer 70 werknemers aan arbeidsongevallen en ongeveer 3000 mensen aan werkgerelateerde ziektes. Veel mensen hebben langdurig of blijvend letsel.

Onderzoek heeft uitgewezen dat heel veel werknemers niet op de gedachte komen om na een arbeidsongeval hun werkgever aansprakelijk te stellen. De verhoudingen op het werk zijn vaak goed. Veel werknemers zien daarbij over het hoofd dat de werkgever verzekerd is voor bedrijfsaansprakelijkheid. Hij hoeft dus niet persoonlijk voor de schade als gevolg van het arbeidsongeval of de beroepsziekte in te staan.

 

Niet alle werknemers wie een arbeidsongeval overkomt lijden schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Zeker als werknemers voor korte tijd uitvallen, is de loondoorbetalingverplichting van de werkgever bij ziekte meestal voldoende.

 

Zodra echter de gevolgen van het arbeidsongeval langer duren, komt de werknemer voor onverwachte kosten te staan. Het salaris kan terugvallen naar 70%. Voor het lopend houden van het huishouden moeten vaak extra voorzieningen worden getroffen, carrièremogelijkheden zijn soms in de kiem gesmoord.

In onze ervaring wordt die kosten door veel werknemers niet meegenomen in hun afweging de werkgever aansprakelijk te stellen voor het arbeidsongeval. Bovendien worden de gevolgen van het arbeidsongeval dikwijls onderschat. Regelmatig komt voor dat een - naar het zich laat aanzien eenvoudig gevolg - bijvoorbeeld een gebroken been, door medische complicaties veel ernstiger gevolgen heeft dan de werknemer aanvankelijk dacht. Tot 5 jaar na het ongeval kan iemand besluiten om te proberen de kosten van het ongeval terug te krijgen.

 

Wout van Veen Advocaten heeft jarenlange ervaring met het helpen van werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad. Uit die ervaring blijkt dat vroegtijdige begeleiding veel ellende kan voorkomen. Niet alleen door het begeleiden van de re-integratie, maar ook door het direct vastleggen van de gang van zaken bij het ongeval en het in kaart brengen van schadeposten. Soms gaat het daarbij om hele grote bedragen bij definitieve arbeidsongeschiktheid, soms gaat het vooral om het regelen van goede begeleiding. In al deze omstandigheden kunt u op Wout van Veen Advocaten vertrouwen.