Bemiddeling bij beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die samenhangt met werkomstandigheden. 

 

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die in overwegende mate het gevolg
is van werkomstandigheden.

 • letsel als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen
 • letsel als gevolg van het werken in een gevaarlijke omgeving
 • letsel door arbeidsomstandigheden
 • letsel dat heeft plaatsgevonden onder directe verantwoordelijkheid van een werkgever
 • letsel dat het gevolg is van een fout van de werkgever

Enkele van de terreinen waarop Wout van Veen Advocaten de afgelopen jaren grote successen heeft behaald met claims zijn:

 • Schildersziekte of organisch psychosyndroom (OPS): een verzameling aandoeningen die het gevolg zijn van de inademing of aanraking van organische oplosmiddelen, ontvettingsmiddelen of verdunningsmiddelen. Dit kan leiden tot chronische schade aan het zenuwstelsel.
   
 • RSI (repetitive strain injury): Vormen van RSI, bijvoorbeeld een muisarm, kunnen soms direct worden teruggevoerd op de arbeidssituatie, waardoor er grond kan zijn voor een claim.
   
 • Burn-out: een burn-out kan een direct gevolg zijn van werkomstandigheden, of een niet tijdig aanpakken van zulke omstandigheden.
 • Beroepsallergieën: bij allergieën die direct te maken hebben met de werksituatie, of met stoffen waarmee in die werksituatie wordt omgegaan, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid van de werkgever.
   
 • Lawaaidoofheid (tinnitus): werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan zeer harde geluiden, kunnen daardoor gehoorschade oplopen. Lawaaidoofheid kan daar het gevolg van zijn. Dit kan onder meer resulteren in tinnitus, het voortdurend horen van hinderlijke pieptonen, fluittonen, sistonen of bromtonen, zonder dat anderen in de directe omgeving die geluiden ook horen. Deze aandoening wordt ook wel ‘fantoomgeluid’, ‘oorsuizen’ of ‘piepstress’ genoemd.
   
 • Asbest: wie is blootgesteld aan asbestvezels, kan daardoor ernstige gezondheidsproblemen oplopen, zoals asbestose, asbestpleuritis, mesothelioom en longkanker. Wanneer de blootstelling aan asbest in een werksituatie is gebeurd, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.