Beroepsziekten

Lees hier het verhaal van onze cliënt de heer Schut

https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen/fnv-magazine/zal-je-maar-gebeuren/

Blootstelling aan toxische stoffen

De werknemer heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor het letsel dat hij heeft opgelopen tijdens het lossen van gegaste containers. Volgens de werknemer is er sprake geweest van chronische en piekbloostelling aan toxische stoffen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Er is sprake van cognitieve klachten (geheugenstoornis). In de bodemprocedure heeft de kantonrechter geoordeeld dat er een deskundige aangewezen moest worden ter beoordeling van het verband tussen het lossen van gegaste containers en het ontstaan van cognitieve klachten. De deskundige oordeelde dat er sprake was van (een milde vorm) van OPS. De kantonrechter volgt het oordeel van de deskundige en stelt de aansprakelijkheid van de werkgever vast. De kantonrechter oordeelt namelijk dat de werkgever te kort  is geschoten in zijn zorgverplichting tegenover de werknemer. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft opgelopen.

Zie bijgaand vonnis.

Voor meer informatie over het lossen van gegaste containers zie onderstaande link. 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-gift-im-container-100.html 

Brandweer Ede met asbest "Onvoldoende zorgvuldig"

Abestzaak van mr. R.F. Ruers, artikel in NRC van 19 januari 2016.

Voor meer informatie zie onderstaande link.

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/19/brandweer-ede-met-asbest-onvoldoende-zorgvuldig-1579048

Schildersziekte

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor het letsel dat hij heeft opgelopen in uitoefening van zijn vak. De werknemer is tijdens zijn werkzaamheden blootgesteld aan voor gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder thinner en andere schadelijke oplosmiddelen. Als gevolg van deze blootstelling heeft de werknemer gezondheidsklachten ontwikkeld. Deze gezondheidsklachten kunnen worden aangeduid als cognitieve functiestoornissen, concentratieproblemen, neuropsychologische afwijkingen en vermoeidheid. Ondanks dat het NCvB geen eenduidige OPS-diagnose (schildersziekte) heeft gegeven, is wel vastgesteld dat de gezondheidsklachten met het werk samenhingen. De zaak is geregeld.   

Op het eerste gezicht vergelijkbare zaken

Wanneer u door ongeluk of beroepsziekte financiële schade hebt opgelopen, die u vergoed krijgt, dan hebt u meestal ook recht op smartengeld. Dat is immateriële schade die niet met bonnetjes te bewijzen is. De hoogte van dat smartengeld is niet eenvoudig te berekenen en hangt af van veel omstandigheden. In twee zaken die op elkaar lijken is bijvoorbeeld een zeer verschillend bedrag aan smartengeld toegekend. Het betrof twee politie agenten die beiden tijdens de uitoefening van hun functie letsel aan hun hand hadden opgelopen. Maar er waren ook grote verschillen: De duur en complexiteit van de behandeling en het herstel verschilden sterk (bij de een waren twee extra operaties verricht), de uiteindelijke mogelijkheden om de hand te gebruiken (6% in het ene geval, 30% in het andere) en de gevolgen die het had voor andere zaken die invloed hebben op het menselijk geluk: hobby’s, sport, huishoudelijke taken en klussen. Mede daarom waren er ook verschillen in de psychische klachten. Deze verschillen hebben er in deze twee zaken voor gezorgd dat in het ene geval 1500,- smartengeld is toegekend en in het andere geval 20.000,-, een verschil van 18.500,-!

In de vernieling

Govert Jan Knotter procedeerde voor Fred Kaagman en is er in geslaagd een mooie schikking te bereiken.

http://www.fnv-magazine.nl/201701#!/het-zal-je-maar-gebeuren

Beroepsziekten

De heer X heeft ruim 20 jaar gewerkt voor een bedrijf dat hoogwaardige anoden voor de aluminium industrie produceert. De heer X werkte als operator en het behoorde tot zijn taak om vastgekoekte vuilresten van de anoden blokken te verwijderen (schoon te maken) met behulp van een mechanische lucht-bikhamer. Dit was erg zwaar werk, met veel trillingen, en hij heeft daardoor klachten aan zijn polsen en schouders gekregen. Daarnaast was hij heftruckchauffeur; daarbij stond hij voortdurend bloot aan lichaamstrillingen die niet voldoende werden opgevangen door vering en stoel. Als gevolg daarvan heeft hij ook nog rugklachten gekregen. In 2010 is hij uitgevallen met deze klachten en later bleek dat hij niet meer zou herstellen en niet meer kon werken. De heer X heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor zijn (letsel)schade als gevolg van deze beroepsziekten. Ons kantoor heeft voor hem de procedure bij de rechtbank Rotterdam gevoerd. Onder leiding van de rechter was de werkgever bereid om de zaak te schikken voor een bedrag van € 150.000,-.