Duidelijkheid over uw pensioenrecht

U wilt ook na uw carrière verzekerd zijn van inkomen. Wanneer u in een conflict terecht
komt met uw werkgever, pensioenfonds of pensioenverzekeraar, staat Wout van Veen Advocaten uit Utrecht u bij.

U wilt ook na uw carrière verzekerd zijn van inkomen. Wanneer u in een conflict terecht komt met uw werkgever, pensioenfonds of pensioenverzekeraar, staat Wout van Veen Advocaten uit Utrecht u bij.

Pensioenrechten worden door werknemers opgebouwd in de loop van hun carrière, bij een of meer werkgevers.

De pensioenopbouw is afhankelijk van de aard van de (pensioen)regeling, de duur van het dienstverband en de hoogte van het inkomen. Het gaat vaak om ingewikkelde regelingen waar (veel) vragen over kunnen ontstaan.

Ook op andere vragen met betrekking tot uw pensioen geeft het kantoor advies en bijstand.

Wout van Veen Advocaten houdt zich onder meer bezig met pensioenrechtelijke zaken op het gebied van:

geschillen over pensioenrechten tussen werknemer en werkgever, pensioenfondsen en –verzekeraars

wijziging van (collectieve) pensioenregelingen, pensioenrechten bij ontslag, overlijden en echtscheiding