Juridische hulp bij arbeidsongevallen, beroepsziekten, verkeers- en andere ongevallen, en pensioenrecht

De advocaten van Wout van Veen Advocaten zijn gespecialiseerd in een breed scala aan arbeids- en letselgerelateerde rechtsgebieden. Lees hieronder meer over onze specialismen.

Neem contact op

Letselschade

Hebt u lichamelijke of geestelijke schade opgelopen? Wij verhalen de schade op de verantwoordelijke partij.

Lees meer

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Wout van Veen Advocaten uit Utrecht helpt al jarenlang mensen na een arbeidsongeval of een opgelopen beroepsziekte.

Pensioenrecht

 Hebt u een geschil met uw werkgever, pensioenfonds of -verzekering? Bel Wout van Veen Advocaten.

Lees meer

Letselschade

Letselschade, lichamelijk of psychisch, kan het gevolg zijn van een ongeval of een andere  gebeurtenis, zoals een medische misser, waardoor (letsel)schade ontstaat en waarvoor een ander aansprakelijk is.

Wout van Veen Advocaten is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade op verantwoordelijke partijen, bedrijven of instanties. Daarbij kan het gaan om:

 • Een arbeidsongeval of beroepsziekte

 • Een verkeers- of een ander ongeval

 • Een medische fout

 • Mishandeling

Dankzij jarenlange ervaring bij de behandeling en het procederen in aansprakelijkheidszaken voor het ontstaan van beroepsziekten, bijvoorbeeld aandoeningen door het werken met gevaarlijke stoffen (asbest, verf), of fysieke dan wel psychische klachten na overbelasting op het werk, zijn wij in staat om u hierbij te helpen.

De schade van een slachtoffer kan bestaan uit:

 • Verlies van werk en inkomen (door arbeidsongeschiktheid)

 • Medische kosten

 • Kosten van huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid

 • Kosten van mantelzorg, ook van gezinsleden

 • Reiskosten voor behandelingen etc.

 • Smartengeld

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Bij een arbeidsongeval is sprake van een plotselinge gebeurtenis waardoor fysiek letsel ontstaat. Een werkgever heeft een strenge zorgplicht (veiligheidsmaatregelen, instructies) om te voorkomen dat zijn werknemers schade oplopen door een arbeidsongeval. Als de werkgever hier niet aan heeft voldaan, is hij aansprakelijk voor die schade. De meeste werkgevers zijn hiervoor verzekerd.

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die verband houdt met het werk en de werkomstandigheden.

 • Een ziekte of aandoening als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen

 • Als gevolg van jarenlange fysieke of psychische overbelasting op het werk

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Asbestgerelateerde ziekten (verschillende vormen van longkanker)

 • Schildersziekte of organisch psychosyndroom (OPS) na blootstelling aan organische oplosmiddelen, ontvettingsmiddelen of verdunningsmiddelen. Dit kan leiden tot blijvende schade aan het centraal zenuwstelsel

 • RSI (repetitive strain injury): bijvoorbeeld een muisarm na veelvuldig beeldschermwerk, schouder-, arm- of nekletsel na overbelasting met repeterende bewegingen

 • Specifieke (o.a. hernia) of aspecifieke lage rugklachten door fysieke overbelasting

 • Burn-out na mentale overbelasting (stress) op en door het werk

 • Beroepsallergieën als gevolg van blootstelling aan diverse stoffen op het werk

 • Lawaaidoofheid (tinnitus): de meest voorkomende beroepsziekte

Enkele van de terreinen waarop Wout van Veen Advocaten de afgelopen jaren grote successen heeft behaald met claims zijn:

 • Schildersziekte of organisch psychosyndroom (OPS): een verzameling aandoeningen die het gevolg zijn van de inademing of aanraking van organische oplosmiddelen, ontvettingsmiddelen of verdunningsmiddelen. Dit kan leiden tot chronische schade aan het zenuwstelsel.

 • RSI (repetitive strain injury): Vormen van RSI, bijvoorbeeld een muisarm, kunnen soms direct worden teruggevoerd op de arbeidssituatie, waardoor er grond kan zijn voor een claim.

 • Burn-out: een burn-out kan een direct gevolg zijn van werkomstandigheden, of een niet tijdig aanpakken van zulke omstandigheden.

 • Beroepsallergieën: bij allergieën die direct te maken hebben met de werksituatie, of met stoffen waarmee in die werksituatie wordt omgegaan, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid van de werkgever.

 • Lawaaidoofheid (tinnitus): werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan zeer harde geluiden, kunnen daardoor gehoorschade oplopen. Lawaaidoofheid kan daar het gevolg van zijn. Dit kan onder meer resulteren in tinnitus, het voortdurend horen van hinderlijke pieptonen, fluittonen, sistonen of bromtonen, zonder dat anderen in de directe omgeving die geluiden ook horen. Deze aandoening wordt ook wel ‘fantoomgeluid’, ‘oorsuizen’ of ‘piepstress’ genoemd.

 • Asbest: wie is blootgesteld aan asbestvezels, kan daardoor ernstige gezondheidsproblemen oplopen, zoals asbestose, asbestpleuritis, mesothelioom en longkanker. Wanneer de blootstelling aan asbest in een werksituatie is gebeurd, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Uw pensioenrecht

Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest wat over de ontwikkeling van de pensioenen. Vaak is dit nogal ingewikkeld. Het gaat om de inhoud van de pensioenregeling, die u bij uw werkgever heeft, eventuele veranderingen daarin en onduidelijkheid over het verloop en wat u overhoudt als u stopt met werken. Ook vragen over hoe het zit met het nabestaandenpensioen komen regelmatig voor.

Mr. G.J. Knotter behandelt pensioenrechtelijke zaken op het gebied van:

 • Geschillen over pensioenrechten tussen werknemer en werkgever, pensioenfondsen en -verzekeraars

 • Wijziging van (collectieve) pensioenregelingen, pensioenrechten bij ontslag en overlijden

 • Geschillen over indexering (verhoging)

Voor meer informatie of hulp in een van deze rechtsgebieden kunt u altijd contact met ons opnemen via 030 - 251 39 48.

Neem contact op